Consiliul Judetean Alba

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Alba

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Alba, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Alba, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Alba, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul rectificat pentru anul 2012
Intervenții trimise către Consiliul Judetean Alba, de la Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Bună ziua, Am primit răspunsul la solicitarea de informații de interes public, înregistrată cu nr. 17019 din data 24.10.2013. Vă mulțumesc. Alina...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?