Consiliul Judetean Arad

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Arad

4 solicitare
Către Consiliul Judetean Arad, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
HURO/0802/002
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Arad, de către Zoltan Sipos, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Arad, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Arad către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Consiliul Judetean Arad Comp. de Informare si Relatii Publice Nr. 3530/05.03.2014 In atentia dnei Alina Calistru,         Avand in vedere cerer...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Arad către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Consiliul Judettean Arad Comp. de Informare si Relatii Publice Nr. 14642/04.11.2013                         In atentia dnei Alina Calistru    ...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?