Consiliul Judetean Arges

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Arges

4 solicitare
Către Consiliul Judetean Arges, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Arges, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Arges, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Arges, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Arges, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Registrul de vulnerabilităţi şi riscuri la corupţie
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Arges către Codru Vrabie, la data de .
Parțial reușită.
Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.9366/31.07.2013, prin care, conform Legii nr. 544/2001, privind...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?