Consiliul Judetean Bihor

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Bihor

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Bihor, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Bihor către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Bună ziua, Suntem Consiliul Judeţean Bihor! Vă transmitem bugetul pe anul 2014, solicitat de către dvs. conform e - mailului transmis în data de 04...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Bihor către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Bună ziua, Suntem CJ Bihor şi vă transmitem rectificarea bugetară aprobată conform HCJ din luna septembrie a.c.! Cu stimă, gabrielap VENIT BUGET LO...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?