Consiliul Judetean Bistrita Nasaud

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Bistrita Nasaud

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Bistrita Nasaud către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Bistrita Nasaud către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
In urma cererii dumneavoastra inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, cu numarul 11707/25/2013 prin care conform Legii 544/2001, privind...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?