Consiliul Judetean Botosani

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Botosani

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Botosani, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Botosani către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
 ...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Botosani, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Botosani, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?