Consiliul Judetean Braila

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Braila

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Braila, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Braila, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Braila, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Braila către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Date: 2013/11/22 Subject: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA- IN ATENTIA D-NEI ALINA CALISTRU To: "[1][email address]" <[2][email address]> CATRE, [3]NUVAS...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?