Consiliul Judetean Brasov

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Brasov

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Brasov, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Brasov, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Brasov, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Brasov, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Brasov, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?