Consiliul Judetean Cluj

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Cluj

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Cluj, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Cluj către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Consiliul Judeţean Cluj Serviciul Relaţii Publice Calea Dorobanţilor, nr. 106, camera 4 C.P. 400609, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj Tel: +40 (0...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Cluj către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Vă rugăm confirmaţi primirea acestui e-mail. Vă mulţumim. Consiliul Judeţean Cluj Serviciul Relaţii Publice Calea Dorobanţilor, nr. 106, camera 4 C...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?