Consiliul Judetean Gorj

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Gorj

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Gorj, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Gorj către Alina Calistru, la data de .
Eroare de livrare
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Gorj, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Gorj, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?