Consiliul Judetean Hunedoara

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Hunedoara

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Hunedoara, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privin...
Bugetul general centralizat 2014
Intervenții trimise către Consiliul Judetean Hunedoara, de la Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Către Relatii Consiliu, Bună ziua, Am primit răspunsul dumneavoastră la solicitarea de informaţii de interes public. Vă mulţumesc, Cu stimă,...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Hunedoara către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
Va transmitem in attach raspunsul la solicitarea dumneavoastra in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. V...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?