Consiliul Judetean Iasi

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Iasi

4 solicitare
Contrul de audit la DGASPC Iasi in 2016, tinut secret
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Iasi, de către Daniel Vlas, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Iasi, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Către Consiliul Judetean Iasi, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Iasi, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Iasi, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Iasi, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Iasi, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind lib...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?