Consiliul Judetean Ilfov

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Ilfov

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Ilfov, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Bugetul general centralizat 2014
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Ilfov, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Ilfov, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind li...
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Ilfov către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
This is the mail system at host beta.cjilfov.ro. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. I...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?