Consiliul Judetean Mehedinti

O instituție publică, denumită şi Consiliul Judetean Mehedinti

3 solicitare
Către Consiliul Judetean Mehedinti, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privin...
Bugetul general centralizat 2014
Răspunsul trimis de Consiliul Judetean Mehedinti către Alina Calistru, la data de .
Reușită.
-- This mail was scanned by BitDefender For more information please visit http://www.bitdefender.com/
Bugetul rectificat pentru anul 2013
Solicitare trimisă la Consiliul Judetean Mehedinti, de către Alina Calistru, la data de .
Mult depășit.
Către Consiliul Judetean Mehedinti, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privin...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?