Guvernul Romaniei

O instituție publică, denumită şi Guvernul Romaniei

2 solicitare
Către Guvernul Romaniei, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul a...
raport „Măsurarea costurilor administrative ...” Cod SMIS 15242
Răspunsul trimis de Guvernul Romaniei către Codru Vrabie, la data de .
Reușită.
Același document în format PDF pentru cine nu poate citi formatul neliber DOCX. Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor admin...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?