Ministerul Culturii

O instituție publică, denumită şi Ministerul Culturii

4 solicitare
Către Ministerul Culturii, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul...
  Nr. 203/10.01.2017         Către: Irina Borozan             [FOI #427 email] Ref: solicitare de informații de interes public cu privi...
Informații despre întreprinderile publice
Cerere de verificare internă trimisă către Ministerul Culturii, de Adrian Moldovanu, la data de .
Aşteaptă verificarea internă.
Către Ministerul Culturii, Termenul legal pentru a raspunde solicitarii mele a expirat. In cazul in care nu se va face o justificare clara asupra mot...
Acordul cu RMGC și experții ministerului care au participat la avizarea acestuia
Solicitare către Ministerul Culturii, de la Mihai Papuc, adnotată de către Andrei Cristian Petcu, la data de .
Mult depășit.
Adresa instituției era greșit introdusă în baza noastră de date. Am schimbat-o și am retrimis solicitarea.

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?