Ministerul Sanatatii

O instituție publică, denumită şi Ministerul Sanatatii

2 solicitare
Statisca privind cazurile de rujeola 2009 - 2016
Solicitare trimisă la Ministerul Sanatatii, de către Lucian Hornea, la data de .
Mult depășit.
Către Ministerul Sanatatii, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind liberu...
Cerere acces informații publice buletin de analize
Solicitare trimisă la Ministerul Sanatatii, de către Vlad, la data de .
Mult depășit.
Stimate domnule Ministru Al Sănătății, Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?