Primaria Bucuresti Sector 2

O instituție publică, denumită şi Primaria Bucuresti Sector 2

3 solicitare
Către Primaria Bucuresti Sector 2, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Informatii PUZ Floreasca
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 2, de către Sinziana Dobre, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Bucuresti Sector 2, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
solicitare Organigrama
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 2, de către Gruia Alexandru, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Sector 2, Prin prezenta formulez o solicitare conform legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Doresc să...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?