Primaria Bucuresti Sector 3

O instituție publică, denumită şi Primaria Bucuresti Sector 3

8 solicitare
These files will be deleted on 2017-11-08 [1]Click 'Download images' to view images [2][adresă de email] sent you some files 2 files, 35 MB in tot...
Detaliere cheltuieli cu spatiile verzi si salubritatea
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Florin Pop, la data de .
Aşteaptă verificarea internă.
  PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA COMUNICARE Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă În atenția, Dlui. Florin Pop În urma solicit...
Toalete publice parcul IOR
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Dana, la data de .
Parțial reușită.
PRIMARIA SECTORULUI 3 DIRECTIA COMUNICARE Serviciul Consiliere si Indrumare Stimata doamna Ostacie Daniela, Urmarea solicitarii dumneavoastra, formu...
Către Primaria Bucuresti Sector 3, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Lucrări loc de joacă sector 3
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Elena Calistru, la data de .
Aşteaptă clasificarea.
Directia Comunicare Serviciul Consiliere si Indrumare Stimata doamna Elena Calistru,   Urmarea solicitarii dumneavoastra, inregistrata cu nr. 20...
Solicitare informații PUZ, buget, management sector 3
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Diana Costache, la data de .
Aşteaptă clasificarea.
DIRECTIA COMUNICARE Serviciul Consiliere si Indrumare                      Stimata doamna Diana Costache,                      Referitor la solic...
Bugetul pentru anul 2013 privind reabilitarea termica a blocurilor
Cerere de verificare internă trimisă către Primaria Bucuresti Sector 3, de Stefania Zorila, la data de .
Aşteaptă verificarea internă.
Către Serviciul Relatii Publice, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Organigrama Actualizata
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 3, de către Gruia Alexandru, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Sector 3, Prin prezenta formulez o solicitare conform legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Doresc să...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?

  

Mai multe despre această instituție

Website instituție
Vezi adresa de email pentru solicitări
Spune-ne să actualizăm emailul de acces la informații