Primaria Bucuresti Sector 3

O instituție publică, denumită şi Primaria Bucuresti Sector 3

8 solicitare
Detaliere cheltuieli cu spatiile verzi si salubritatea
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Florin Pop, la data de .
Aşteaptă verificarea internă.
  PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA COMUNICARE Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă În atenția, Dlui. Florin Pop În urma solicit...
Declaratii de avere si interese administratori ai firmelor din subordinea PS3
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 3, de către Florin Pop, la data de .
Aşteaptă un răspuns.
Către Primaria Bucuresti Sector 3, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Toalete publice parcul IOR
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Dana, la data de .
Parțial reușită.
PRIMARIA SECTORULUI 3 DIRECTIA COMUNICARE Serviciul Consiliere si Indrumare Stimata doamna Ostacie Daniela, Urmarea solicitarii dumneavoastra, formu...
Către Primaria Bucuresti Sector 3, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Lucrări loc de joacă sector 3
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Elena Calistru, la data de .
Aşteaptă clasificarea.
Directia Comunicare Serviciul Consiliere si Indrumare Stimata doamna Elena Calistru,   Urmarea solicitarii dumneavoastra, inregistrata cu nr. 20...
Solicitare informații PUZ, buget, management sector 3
Răspunsul trimis de Primaria Bucuresti Sector 3 către Diana Costache, la data de .
Aşteaptă clasificarea.
DIRECTIA COMUNICARE Serviciul Consiliere si Indrumare                      Stimata doamna Diana Costache,                      Referitor la solic...
Bugetul pentru anul 2013 privind reabilitarea termica a blocurilor
Cerere de verificare internă trimisă către Primaria Bucuresti Sector 3, de Stefania Zorila, la data de .
Aşteaptă verificarea internă.
Către Serviciul Relatii Publice, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind l...
Organigrama Actualizata
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 3, de către Gruia Alexandru, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Sector 3, Prin prezenta formulez o solicitare conform legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Doresc să...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?

  

Mai multe despre această instituție

Website instituție
Vezi adresa de email pentru solicitări
Spune-ne să actualizăm emailul de acces la informații