Primaria Bucuresti Sector 5

O instituție publică, denumită şi Primaria Bucuresti Sector 5

5 solicitare
Planul de reparat gropi și accesibilizat borduri
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 5, de către Irina Dumitrașcu, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Bucuresti Sector 5, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Către Primaria Bucuresti Sector 5, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Către Primaria Bucuresti Sector 5, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Organigrama, ROI, ROF
Solicitare trimisă la Primaria Bucuresti Sector 5, de către Andreea Rusu, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Bucuresti Sector 5, prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice: Nu vă supăraţi, Conform Legii nr. 544/2001 privind...
Copie actualizată a organigramei instituției
Intervenții trimise către Primaria Bucuresti Sector 5, de la Andreea Rusu, la data de .
Mult depășit.
Către Primaria Bucuresti Sector 5, Am trimis în data de 11 iulie o solicitare pentru a primi o copie actualizată după organigrama instituţiei dvs. şi...

Sun afișate numai solicitările create prin Nu Vă Supărați.info. ?

  

Mai multe despre această instituție

Website instituție
Vezi adresa de email pentru solicitări
Spune-ne să actualizăm emailul de acces la informații