Detalii despre solicitarea “Autorizaţie construire nr. 30 din 22.01.2016

Istoric evenimente

Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc pe Nu Vă Supărați.info în legătură cu această solicitare. Tabelul poate fi utilizat pentru informaţiile cu privire la viteza cu care instituțiile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns tipărit (prin poștă) şi multe altele.

Nota bene! Pentru a folosi aceste date într-un mod onorabil, vei avea nevoie de o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorilor de pe Nu Vă Supărați.info. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot apărea erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să cunoști legea accesului la informații și modul în care instituțiile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi dacă ai întrebări.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1790 sent 2018-04-02 17:49:54 +0300 waiting_response 2018-04-02 17:49:54 +0300 waiting_response outgoing
1794 response 2018-04-10 15:32:46 +0300 2018-04-22 14:32:12 +0300 successful incoming
1800 status_update 2018-04-22 14:32:12 +0300 successful 2018-04-22 14:32:12 +0300 successful

Aici, starea descrisă se referă la o stare selectată de un utilizator pentru o solicitare, astfel încât cel mai recent eveniment şi-a actualizat starea la acea valoare. Starea calculată se alocă automatizat de către Nu Vă Supărați.info, pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi ponturi pentru căutare pentru o descriere a stadiilor.

Poţi obţine această pagină într-un format prelucrabil automat, JSON. Vezi documentaţia API.