Ajutor/secțiuni

Contact

Dacă niciuna dintre secțiunile paginii de Ajutor nu ți-a oferit un răspuns satisfăcător la întrebările tale, ori dacă vrei să ne trimiți o sugestie despre site, contactează-ne aici.

Ne lipsește o instituție? Ne poți ajuta să o adăugăm aici.

Deseori, activiștii civici și funcționarii publici sunt puși în situații conflictuale, dar toți trebuie să-și amintească de faptul că reprezintă (metaforic vorbind) câte o lentilă a unei perechi de ochelari. Comunitatea ar fi oarbă dacă n-ar purta aceşti ochelari. Rama ochelarilor ar fi legea, iar simțul răspunderii ar fi şaua nasului. E de la sine înţeles că, fără șa ori fără ramă, lentilele ochelarilor nu pot fi utilizate decât separat.

NuVăSupăraţi.info oferă un serviciu public voluntar, atât pentru cetățeni/activişti, cât și pentru instituții/funcţionari, adică pentru amândouă lentilele perechii de ochelari prin care priveşte poporul român spre viitor. Ne-ar plăcea să te gândești la site-ul nostru ca fiind șurubelele care fixează lentilele pe ramă :-) În această pagină, îți punem la dispoziţie un ghid de utilizare a platformei de acces la informaţii NuVăSupăraţi.info.

Cum se foloseşte NuVăSupăraţi.info?

Solicitarea de informaţii în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public se folosește cam rar. Unul dintre motive este că oamenii obişnuiţi n-au aflat că există instrumentul, că au dreptul constituţional. Alt motiv este că oamenii nu prea mai au încredere în instituţii - desigur, atunci când instituţiile nu răspund complet şi la timp, e greu să mai ai încredere în ele. Dar unul dintre cele mai importante motive este că nu ne-a învăţat nimeni cum să scriem o astfel de solicitare, cui s-o adresăm, ce (nu) putem să cerem, ori cum putem face să ne creştem probabilitatea de-a primi un răspuns.

Multe din lucrurile astea sunt scrise în lege, dar cine are timp să citească toate legile? Site-ul nostru rezolvă rapid problema despre cum să scrii o astfel de solicitare şi cui s-o adresezi:

 • apasă pe butonul solicitare nouă şi vei ajunge într-o fereastră de unde poţi selecta instituţia căreia dorești să-i transmiţi solicitarea;
 • vezi solicitările deja adresate acelei instituţii, poate că există deja un răspuns la întrebările tale; dacă nu,
 • apasă pe butonul de start şi vei ajunge într-o nouă fereastră, în care formularea standard a solicitării este deja completată.

În acea nouă fereastră, urmează să scrii exact ce anume vrei să ştii de la instituţie. Dacă te vei întreba de ce scrie deja că soliciţi „o copie a documentului oficial care conţine informaţia . . .,” citește un răspuns ancorat în distincţiile dintre informaţii şi documente şi în anexele prevăzute de normele metodologice.

Acum, dacă ştim cum să scriem solicitarea, cui s-o adresăm, ce anume să cerem şi ce nu putem obţine, care sunt tehnicile prin care putem creşte probabilitatea de-a primi un răspuns pozitiv, respectiv cât costă şi care sunt termenele în care trebuie să primim răspuns, e momentul să devoalăm un pic din obiectivele noastre, din aspiraţiile acestui proiect:

 • componenta practică - îți punem la dispoziţie un instrument prin care poţi solicita informaţii de la instituţiile publice, fără să fii nevoită să citești tot ce scrie în lege; tehnologia ne permite să câştigăm timp;
 • componenta educativă - instrumentul îți poate creşte orizontul de cunoaştere, având acces la informaţii oficiale din partea instituţiilor publice; comparând răspunsurile deja găzduite pe site, vei afla lucruri noi;
 • componenta participativă - implicând mai mulţi oameni în dialogul cu instituţiile şi autorităţile publice, vei putea testa în ce măsură există participare publică în comunitatea ta şi dacă o poţi impulsiona în direcţia parteneriatului cu şi/sau a încrederii în instituţii.

Cum se foloseşte NuVăSupăraţi.info?

Informaţii şi documente - distincţii

Din perspectiva unei instituţii, informaţiile se comunică din oficiu sau la cerere. Informaţiile sunt părţi de cunoaştere (concretă sau abstractă) care au marea calitate că pot fi comunicate. Însă comunicarea unei informaţii se poate face într-un fel care să dăinuiască în timp ori într-un fel în care piere, se risipeşte. De exemplu, nu prea ştim ce informaţii aveau locuitorii de pe meleagurile noastre în anii 700-800, pentru că nu ne-a rămas mai nimic scris din acea perioadă.

Pentru a se păstra în timp, informaţiile trebuie să fie fixate pe un suport. Orice astfel de suport se numeşte document, chiar dacă e o foaie de hârtie sau un papirus, un basorelief, o frescă sau o fotografie, un microfilm, o bandă magnetică, o disketă, un CD/DVD sau un hard-disk de computer. Dar numai unele dintre documente sunt oficiale, iar instituţiile publice ne pot pune la dispoziţie doar astfel de documente.

De exemplu, dacă doreşte cineva să afle câte frunze are ficusul din biroul doamnei ministru de la mediu, ori cam cât costă o legătură de ceapă în pieţele din Reşiţa, trebuie să ne punem întrebarea dacă există vreun document oficial în care să se afle înscrisă/fixată acea informaţie. În primul caz, desigur că nu există un document de inventar în care să scrie că ficusul are X frunze, ci există doar un document de inventar în care este înscris că există un ficus. În al doilea caz, însă, este posibil ca preţul cepei să fie înscris într-un document al administraţiei pieţelor din Reşiţa, dar nu e sigur că acel document va fi unul oficial, cu semnătură şi ştampilă. Prin urmare, e destul de probabil că nu vom putea avea acces la genul acesta de informaţii prin intermediul unei instituţii publice, în baza solicitărilor de acces la informaţii şi a Legii 544/2001.

În schimb, dacă vrem să aflăm câte berze negre şi-au făcut cuib pe stâlpii de telegraf din Reghin ori din Rădăuţi, un astfel de document oficial ar trebui să se găsească şi la primărie, şi la direcţia judeţeană de mediu, poate chiar şi la ministerul mediului. Motivul e că berzele negre sunt o specie rară, iar legislaţia în vigoare poate fi interpretată în sensul că obligă primăria/consiliul local să ţină o astfel de evidenţă a speciilor rare din intravilanul localităţii. Datele de la primărie sunt raportate prin direcţia judeţeană către minister, care le centralizează la nivel naţional. Aşadar, registrul de la primărie este un document oficial care conţine informaţia pe care dorim s-o aflăm; tot document oficial este şi adresa prin care primăria raportează către direcţia judeţeană; registrul de la direcţia judeţeană şi adresa de la judeţ către minister sunt tot documente oficiale; nu în ultimul rând, registrul de la minister şi adresa prin care acesta raportează la Uniunea Europeană sunt tot documente oficiale. Iar noi putem primi copii după oricare din aceste documente.

Informaţii comunicabile din oficiu

Conform art. 2, lit. b) din lege, „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.” Așadar, informațiile se găsesc în documente, iar pe noi ne interesează mai cu seamă cele cuprinse în documente oficiale. Distincţia dintre informaţii şi documente este vizibilă şi în prevederile art. 5 din lege, de unde aflăm care sunt informaţiile care se comunică din oficiu:

 • regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • identitatea persoanelor din conducere şi a celor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact (denumirea oficială, adresa, numerele de telefon, fax, email, pagina de internet);
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii (inclusiv planurile de achiziţii şi/sau investiţii);
 • lista documentelor de interes public;
 • lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei/autorităţii, în situaţia în care persoana se simte vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii publice;
 • buletinul informativ;
 • raportul de activitate al instituţiei publice.

Tehnici de acces la informaţii

Cu cât avem o solicitare mai concretă, cu atât sunt mai mari şansele să existe un document oficial şi să putem primi un răspuns favorabil. Totuşi, o solicitare prea concretă ne poate pune în situaţia că nu există un astfel de document, nici măcar oficial, ca-n cazul frunzelor de la ficus. Uneori, pentru anumite categorii de informaţii „sensibile,” ne pot creşte şansele de-a primi un răspuns favorabil dacă utilizăm una din următoarele tehnici:

 • mai multe solicitări, de la mai multe persoane, către aceeaşi instituţie, pentru a sublinia faptul că există interes în comunitate pentru acea informaţie;
 • mai multe solicitări, către mai multe instituţii similare, dintre care unele vor răspunde mai repede şi mai complet decât altele, ceea ce ne dă posibilitatea să estimăm şi/sau să punem presiune pentru obţinerea unui răspuns;
 • mai multe solicitări, către mai multe instituţii din lanţul ierarhic, pentru a creşte probabilitatea că vom obţine cel puţin un răspuns de la care să putem reconstrui mozaicul de informaţii de care avem nevoie;
 • mai multe solicitări cu obiect diferit (dar foarte larg), eventual de la mai multe persoane, dar către aceeaşi instituţie, pentru a verifica dacă informaţia este înscrisă la fel/identic în mai multe documente oficiale, ori dacă apar discrepanţe între acestea; în egală măsură, informaţia foarte specifică pe care o căutăm se poate afla tocmai la intersecţia mulţimilor de informaţii largi/diverse pe care le-am solicitat.

Răspunsuri de la instituţii - termene şi costuri

Informaţiile fixate în documente oficiale pot fi solicitate verbal (la sediu ori prin telefon) sau în scris (inclusiv prin fax ori email), de la orice instituţie/autoritate publică şi de către orice persoană:

 • dacă informaţia este solicitată verbal/telefonic, răspunsul poate fi primit pe loc; dacă informaţia astfel solicitată este mai complexă, va fi nevoie să revii cu o solicitare scrisă;
 • dacă informaţiile solicitate fac parte din categoria celor exceptate de la liberul acces, ori nu sunt de competenţa instituţiei respective, vei primi o înştiinţare scrisă din partea instituţiei, în termen de 5 zile de la depunerea solicitării;
 • dacă informaţiile solicitate sunt disponibile în documente oficiale uşor accesibile, răspunsul la o solicitare scrisă ar trebui primit în 10 zile de la depunerea acesteia [Notă: Art. 7 din Legea 544 se referă la zile calendaristice; noua formulare din art. 16, alin. 2 din normele metodologice se referă exact la modul de calcul pe care-l folosim și noi, la NuVăSupărați.info];
 • dacă sunt necesare mai mult de 10 zile pentru colectarea și prelucrarea informaţiilor, în termenul de 10 zile, deja menționat, vei primi o adresă din partea instituției, prin care ți se comunică prelungirea termenului până la 30 de zile de la depunerea solicitării.

Persoana care solicită informaţiile va trebui să plătească numai costul copierii documentelor deţinute de instituţia publică (preţul pieţei pare să fie în jur de 10 bani/pagina A4, incluzând TVA şi marja de profit a operatorilor privaţi, dar prevederile art. 18, alin. 5 din normele metodologice permit chiar și un preț de 50 de bani/pagină A4). Desigur, dacă informaţiile au fost solicitate în format electronic, costul de copiere nu se mai justifică. Dacă nu ești mulţumit de răspunsul primit, dacă s-a depăşit termenul ori ți se cere să acoperi costuri nejustificate, ai la dispoziţie reclamaţia administrativă sau plângerea în instanţă.

Termeni și costuri

Excepţii de la liberul acces la informaţii

Solicitările de informaţii de interes public îți pot fi utile atunci când dorești să te informezi despre bunul mers al treburilor publice (art. 31, alin. 2 din Constituţie). Dacă ai de rezolvat o problemă de interes personal, trebuie să ştii că NuVăSupăraţi.info nu te poate ajuta nici să obţii autorizaţii de construire, nici să grăbești retrocedarea casei părinteşti, nici să te plângi de vecinul care dă muzica prea tare. Cu alte cuvinte, Legea 544/2001 nu te poate ajuta acolo unde se aplică exclusiv Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. În afara problemelor de interes personal pe care le poţi soluţiona doar prin exercitarea dreptului de petiţionare, mai există câteva categorii de informaţii la care Legea 544/2001 nu-ți garantează accesul, cum ar fi cele menţionate în art. 12, alin. 1:

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Reclamaţie sau plângere - pentru nemulţumiţi

 • Dacă răspunsul primit din partea instituţiei te nemulţumeşte, poţi folosi reclamaţia administrativă. Adresează-te conducătorului instituţiei publice căreia i-ai solicitat informaţia, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului pe care-l consideri nemulţumitor sau de la expirarea termenului de răspuns din partea instituţiei. Instituţia este obligată să declanşeze o cercetare administrativă (verificare internă), pentru a-ți putea răspunde la reclamaţie. În termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative, dacă reclamaţia se dovedește a fi întemeiată, vei primi un răspuns care va cuprinde informaţiile solicitate iniţial şi modul în care a fost sancţionat disciplinar funcţionarul care a greșit.
 • Dacă răspunsul primit din partea instituţiei îți încalcă dreptul la informaţie sau dacă nu primești răspuns nici la reclamaţia administrativă, ai posibilitatea de-a înainta o plângere în instanţă. Adresează-te la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea termenului de răspuns. Hotărârea tribunalului poate fi supusă recursului la Curtea de apel. Decizia Curţii de apel este definitivă și irevocabilă. Plângerea la tribunal și recursul la Curtea de apel se judecă în procedură de urgenţă, fiind scutite de plata obişnuitei taxe de timbru. O mulţime de exemple sunt disponibile în jurisprudență (vezi o colecție civică sau una guvernamentală), dacă dorești să te documentezi (mai poți încerca și la RoLII).
 • Dacă te nemulţumeşte modul de funcţionare a platformei NuVăSupăraţi.info, scrie-ne și vom încerca să remediem deficienţele în cel mai scurt timp.

Identifică instituţia publică potrivită pentru solicitarea ta

Ce fac atunci când nu ştiu cui să trimit solicitarea de acces la informații?

Dacă ai o întrebare dar nu eşti sigur care este cea mai potrivită instituţie pentru a o adresa, încearcă următoarele:

 • caută printre solicitările deja existente pe NuVăSupăraţi.info şi vezi dacă există solicitări similare cu a ta;
 • citeşte descrierea fiecărei instituţii, pentru a te informa cu privire la ce fac acestea, cu ce se ocupă;
 • când crezi că ai găsit instituţia potrivită pentru solicitarea ta, transmite-o utilizându-ţi contul;
 • dacă respectiva instituţie nu este cea potrivită, poţi întreba unde ar trebui transmisă informaţia;
 • dacă încă ai întrebări sau ai datele de contact pentru o altă instituţie, care nu există în baza noastră de date, te rugăm să ne contactezi.

Surse de documentare - pentru curioşi

Secțiunea asta e în lucru, dar poți să te uiți aici sau aici.

Accesul la informaţii în lume

Și această secțiune este în lucru, dar poți să te uiți aici, aici, aici și mai ales aici.