Autonomie universitara si loje

Alin a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Educatiei Nationale

Această solicitare a fost raportată ca având nevoie de atenţia administratorului (probabil pentru că este ofensatoare sau solicită informaţii privind datele personale)

De la: Alin

Către Ministerul Educatiei Nationale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rog să-mi comunicați dacă autonomia Universitară permite organizarea de Loje, secte și ceremonii inițiatice aferente în spațiile destinate uzului didactic și de cercetare.

Atașez la cerere și 2 fotografii efectuate pe Blvd. Mihai Viteazu din Timișoara, cuprinzând fațada clădirii Facultății de Mecanică cu sigla pentru Gradul 2 de Companion (fellowcraft/freemechanics):

1. http://tinypic.com/r/15d800i/9
2. http://tinypic.com/r/345by3s/9
3. http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun0...

Aștept un răspuns din partea Dvs., cu deosebit interes, întrucât în ceea ce priveste companionajul și definiția termenului mi-a fost recomandat să parcurg "Misterele Artei Regale", de Oswald Wirth, de către un coleg profesor care mi s-a adresat cu "Tine cu T majuscul" și mi-a vorbit despre "superiorii necunoscuți". :)

Vă mulţumesc,
Cu respect,
Alin

Link către aceasta

De la: Birou Presa MEN

Bună ziua,

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, statuează următoarele în privința autonomiei universitare:

„ART. 123 

(1) Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea
academică este garantată prin lege. Instituţiile de învăţământ superior se
organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice,
politice sau religioase. 

(2) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi
stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura,
activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor
materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.

(3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta
universitară, aprobată de senatul universitar, în concordanţă strictă cu
legislaţia în vigoare. (s.n.)

(4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării
răspunderii publice.”

Referitor la răspunderea publică, aceeași lege prevede următoarele:

„ART. 124 

(1) Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior, de
stat sau particulară: 

a) să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile
naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior; 

b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la
asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior; 

c) să respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în
Codul de etică şi deontologie profesională aprobat de senatul
universitar; 

d) să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, în
cazul universităţilor de stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse
publice, conform contractului instituţional; e) să asigure transparenţa
tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare; 

f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic
auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.
(...)”

Prin urmare, acesta fiind cadrul legislativ, vă rugăm să solicitați
instituției de învățământ superior în cauză informații referitoare la
Carta universitară și la principiul autonomiei universitare care îi
guvernează funcționarea.

****************************
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176
telefon: +40 (21) 315.04.21
fax: +40 (21) 317.24.90
[1][adresă de email]
www.edu.ro

--------------------------------------------------------------------------

From: Alin Anton <[FOI #441 email]>
Sent: Saturday, July 15, 2017 9:02 PM
To: Birou Presa MEN
Subject: solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații - Autonomie
universitara si loje
 
Către Ministerul Educatiei Nationale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, vă rog să-mi comunicați dacă autonomia Universitară
permite organizarea de Loje, secte și ceremonii inițiatice aferente în
spațiile destinate uzului didactic și de cercetare.

Atașez la cerere și 2 fotografii efectuate pe Blvd. Mihai Viteazu din
Timișoara, cuprinzând fațada clădirii Facultății de Mecanică cu sigla
pentru Gradul 2 de Companion (fellowcraft/freemechanics):

1. [2]http://tinypic.com/r/15d800i/9
2. [3]http://tinypic.com/r/345by3s/9
3. [4]http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun0...

Aștept un răspuns din partea Dvs., cu deosebit interes, întrucât în ceea
ce priveste companionajul și definiția termenului mi-a fost recomandat să
parcurg "Misterele Artei Regale", de Oswald Wirth, de către un coleg
profesor care mi s-a adresat cu "Tine cu T majuscul" și mi-a vorbit despre
"superiorii necunoscuți". :)

Vă mulţumesc,
Cu respect,
Dr.ing. Alin Anton

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Nu Vă Supărați.info website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Te rugăm să utilizezi această adresă de email pentru toate răspunsurile la
această solicitare:
[FOI #441 email]

Este greșită adresa [Ministerul Educatiei Nationale email solicitare] pentru o solicitare Liberul
Acces la Informații adresată către Ministerul Educatiei Nationale? Dacă
da, te rugăm să ne contactezi utilizând acest formular:
[5]https://nuvasuparati.info/change_request...

Atenție: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe
Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
[6]https://nuvasuparati.info/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 544/2001 în cadrul instituției
dumneavoastră și chibzuiți că serviciul furnizat de acest site este util,
vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră
să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii
publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Ministerul Educatiei Nationale email solicitare]
2. http://tinypic.com/r/15d800i/9
3. http://tinypic.com/r/345by3s/9
4. http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun0...
5. https://nuvasuparati.info/change_request...
6. https://nuvasuparati.info/help/officers

Link către aceasta

De la: Alin

Către Birou Presa MEN,

Va multumesc pentru raspunsul lamuritor.

Cu deosebita consideratie,
Alin

Link către aceasta

De la: Alin

Buna ziua,

Solicitarea a fost adusa in atentia administratorului, intrucat informatiile au fost interpretate neintentionat in mod gresit ca avand caracter de reclamatie, in total dezacord cu spiritul de transparenta si informare libera practicat de proiectul Alaveteli si de Nuvasuparati.info.

Clarificare: "Arta Regală formează Regi (cu R majuscul), <b>adică oameni situați mai presus de orice constrângere, deci liberi, stăpâni suverani asupra propriei persoane.</b>" -- Oswald Wirth. In acest sens trebuie inteles si contextul "Tine cu T majuscul".

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Educatiei Nationale :