Autorizatia de construire nr.357/13.06.2017

Mihaela Tănase a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Sibiu

Solicitarea a fost refuzată de către Primaria Sibiu.

De la: Mihaela Tănase

Către Primaria Sibiu,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc o copie dupa:

-autorizatia de construire nr. 357/13.06.2017

Vă rog să-mi transmiteţi informaţiile solicitate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Mihaela Tanase

Link către aceasta

De la: Primaria Municipiului Sibiu
Primaria Sibiu


Attachment Untitled.pdf
2K Download View as HTML


Link către aceasta

De la: Primaria Municipiului Sibiu
Primaria Sibiu


Attachment Untitled.pdf
251K Download View as HTML


Link către aceasta

De la: Primaria Municipiului Sibiu
Primaria Sibiu


Attachment l.544 2001.pdf
309K Download View as HTML


Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Sibiu :