Bugetul evenimentului denumit "Bucharest Christmas Market"

Alexandru Roșu a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Bucuresti

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Bucuresti ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Alexandru Roșu

Către Primaria Bucuresti,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:
- bugetul de cheltuieli suportate de Primăria Municipiului București sau de oricare altă entitate subordonată sau finanțată de Primăria Municipiului București pentru organizarea și derularea evenimentului intitulat "Bucharest Christmas Market" 2015, pentru întreaga sa perioadă (27 noiembrie – 27 decembrie 2015), incluzând, dar nelimitându-se la:
- cheltuielile cu construirea și amenajarea spațiului expozițional (căsuțe, gard, brad, decorațiuni etc);
- costurile cu scena, luminile, artiștii;
- costurile de promovare a evenimentului.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate. Această cerere a fost trimisă electronic prin intermediul portalului http://nuvasuparati.info. Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic.

Vă mulţumesc,
Roșu Bogdan-Alexandru

Link către aceasta

De la: Alexandru Roșu

Către Primaria Bucuresti,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,

În 30 noiembrie, v-am solicitat:
- bugetul de cheltuieli suportate de Primăria Municipiului București sau de oricare altă entitate subordonată sau finanțată de Primăria Municipiului București pentru organizarea și derularea
evenimentului intitulat "Bucharest Christmas Market" 2015, pentru întreaga sa perioadă (27 noiembrie – 27 decembrie 2015), incluzând, dar nelimitându-se la:
- cheltuielile cu construirea și amenajarea spațiului expozițional
(căsuțe, gard, brad, decorațiuni etc);
- costurile cu scena, luminile, artiștii;
- costurile de promovare a evenimentului;
- alte cheltuieli nemenționate mai sus.

Termenul de răspuns, 10 zile conform art. 7, alin. 1 din Legea
544/2001, a expirat deja.

Vă rog să verificaţi unde s-a rătăcit răspunsul la solicitarea mea şi să mi-l retransmiteţi, dimpreună cu menţionarea corecţiilor interne, de sistem, care vor preveni rătăciri similare, în viitor.

Vă mulţumesc,

Alexandru Roșu

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Bucuresti :