Bugetul general centralizat 2014

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Calarasi

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Calarasi,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Bugetul general centralizat al judeţului Călăraşi, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014.

Solicit ca informaţiile cerute să îmi fie trimise în format electronic (dacă se poate, într-un format editabil).

Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Alina Calistru

Link către aceasta

De la: Munteanu Raluca
Consiliul Judetean Calarasi


Attachment img018.pdf
41K Download View as HTML


 

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Calarasi :