Bugetul general centralizat 2014

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Dolj

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Dolj,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Bugetul general centralizat al judeţului Dolj, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014.

Solicit ca informaţiile cerute să îmi fie trimise în format electronic (dacă se poate, într-un format editabil).

Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Alina Calistru

Link către aceasta

Consiliul Judetean Dolj

On Tue, 4 Mar 2014 17:33:48 +0200, Alina Calistru
<[FOI #251 email]> wrote:

arată secţiunile citate

Buna ziua!
V-am transmis informatiile solicitate prin wetransfer.com

Madalina Teodoru
consilier relatii publice

venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole,

arată secţiunile citate

--
This mail was scanned by BitDefender
For more information please visit http://www.bitdefender.com/

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Dolj :