Bugetul general centralizat 2014

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Mehedinti

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Mehedinti,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Bugetul general centralizat al judeţului Mehedinţi, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014.

Solicit ca informaţiile cerute să îmi fie trimise în format electronic (dacă se poate, într-un format editabil).

Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Alina Calistru

Link către aceasta

De la: cjmehedinti
Consiliul Judetean Mehedinti


Attachment SSCANERINTE14031412320.pdf
222K Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


[Subject only] Re: Solicitare de acces la informație - Bugetul general centralizat 2014

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Mehedinti :