Bugetul general centralizat 2014

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Bihor

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Bihor,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Bugetul general centralizat al judeţului Bihor, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014.

Solicit ca informaţiile cerute să îmi fie trimise în format electronic (dacă se poate, într-un format editabil).

Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Alina Calistru

Link către aceasta

De la: Judetul bihor Contabilitate


Attachment buget ini 2014 detaliat.pdf
442K Download View as HTML

Attachment buget ini 2014 vp detaliat.pdf
284K Download View as HTML

Attachment detal ini 2014 credit intern.pdf
93K Download View as HTML


Bună ziua,
Suntem Consiliul Judeţean Bihor!
Vă transmitem bugetul pe anul 2014, solicitat de către dvs. conform e -
mailului transmis în data de 04 martie a.c.!

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Bihor :