Bugetul general centralizat 2014

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Botosani

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Botosani,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Bugetul general centralizat al judeţului Botoşani, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014.

Solicit ca informaţiile cerute să îmi fie trimise în format electronic (dacă se poate, într-un format editabil).

Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Alina Calistru

Link către aceasta

De la: Siminiceanu Angelica
Consiliul Judetean Botosani


Attachment adresa inaintare.pdf
415K Download View as HTML

Attachment h014 31.01.2014.pdf
4.6M Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Botosani :