Bugetul rectificat pentru anul 2013

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Dolj

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Dolj,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Rectificările bugetare pentru bugetul general al județului din anul 2013, aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, în cazul în care acestea au existat.

Bugetul general rectificat al județului pentru anul 2013, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe.

Solicit ca informațiile cerute să îmi fie transmise în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Calistru

Link către aceasta

Consiliul Judetean Dolj


Attachment HCL 92 din 2013.pdf
845K Download View as HTML

Attachment HCL 128 din 2013.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


On Thu, 24 Oct 2013 14:47:16 +0300, Alina Calistru
<[FOI #182 email]> wrote:

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Consiliul Judetean Dolj


Attachment HCL 204 DIN 2013.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment HCL 224 DIN 2013.pdf
982K Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


On Thu, 24 Oct 2013 14:47:16 +0300, Alina Calistru
<[FOI #182 email]> wrote:

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Consiliul Judetean Dolj


Attachment HCL 154 DIN 2013.pdf
853K Download View as HTML

Attachment HCL 174 DIN 2013.pdf
1004K Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


On Thu, 24 Oct 2013 14:47:16 +0300, Alina Calistru
<[FOI #182 email]> wrote:

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Consiliul Judetean Dolj


Attachment raspuns nuvasuparatiinfo.pdf
461K Download View as HTML

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


On Thu, 24 Oct 2013 14:47:16 +0300, Alina Calistru
<[FOI #182 email]> wrote:

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Dolj :