Bugetul rectificat pentru anul 2013

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Ialomita

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Ialomita,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Rectificările bugetare pentru bugetul general al județului din anul 2013, aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, în cazul în care acestea au existat.

Bugetul general rectificat al județului pentru anul 2013, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe.

Solicit ca informațiile cerute să îmi fie transmise în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Calistru

Link către aceasta

Consiliul Judetean Ialomita


Attachment 59.JPG.jpg
96K Download


 

__________ Informatii de la ESET Smart Security, versiunea bazei de
semnaturi 8979 (20131029) __________

Mesajul a fost verificat de ESET Smart Security.

[1]http://www.eset.ro

References

Visible links
1. http://www.eset.ro/

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Ialomita :