Bugetul rectificat pentru anul 2013

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Mures

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Mures,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Rectificările bugetare pentru bugetul general al județului din anul 2013, aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, în cazul în care acestea au existat.

Bugetul general rectificat al județului pentru anul 2013, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe.

Solicit ca informațiile cerute să îmi fie transmise în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Calistru

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment hot115.pdf
7.9M Download View as HTML

Attachment CCI08112013 00000.bmp
24.4M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


  Bună ziua.Vă transmitem raspunsul la adresa dvs.din data de 24.11.2013
privind rectificările bugetare.

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment hot115.pdf
7.9M Download View as HTML

Attachment CCI08112013 00000.bmp
24.4M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


  Bună ziua.Vă transmitem raspunsul la adresa dvs.din data de 24.11.2013
privind rectificările bugetare.

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part1.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


Bună ziua.Vă transmitem raspunsul la adresa dvs.din data de 24.11.2013
privind rectificările bugetare.Vă transmit 6 email -uri.

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part2.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part3.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part4.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part5.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part6.rar
236K Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment CCI08112013 00000.bmp
24.4M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment CCI08112013 00000.bmp
24.4M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part7.rar
260K Download

Attachment Buget.part6.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part5.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part4.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part3.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part2.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part1.rar
3.0M Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


         Bună ziua.Vă transmitem răspunsul la adresa dvs.din data de
24.11.2013 privind rectificările bugetare şi ne cerem scuze că am transmis
în data 11.11.2013 o copie a HCJ nr.115, care era aferentă anului 2012. Vă
mulţumesc.

Link către aceasta

De la: Axente Iulia
Consiliul Judetean Mures


Attachment Buget.part7.rar
260K Download

Attachment Buget.part6.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part5.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part4.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part3.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part2.rar
3.0M Download

Attachment Buget.part1.rar
3.0M Download

Attachment CCF14112013 00000.jpg
576K Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


 

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Mures :