Bugetul rectificat pentru anul 2013

Alina Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Judetean Botosani

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Consiliul Judetean Botosani ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Alina Calistru

Către Consiliul Judetean Botosani,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Rectificările bugetare pentru bugetul general al județului din anul 2013, aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, în cazul în care acestea au existat.

Bugetul general rectificat al județului pentru anul 2013, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe.

Solicit ca informațiile cerute să îmi fie transmise în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Calistru

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Judetean Botosani :