Ce platformă de e-learning s-a instalat recent în UTBv, prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/64075 si care au fost costurile?

Jalobeanu Mihai Stanislav a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Universitatea Transilvania din Brașov

Solicitarea aşteapă clarificare. Dacă tu ești Jalobeanu Mihai Stanislav, te rugăm autentificare a transmite o intervenție.

De la: Jalobeanu Mihai Stanislav

Către Universitatea Transilvania din Brașov,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să aflu ce platformă nouă de e-learning s-a instalat recent, făcând obiectul <<Workshop pentru diseminarea rezultatelor şi testarea platformei _E-learning_ din cadrul programului POSDRU/86/1.2/S/64075, ”Universitate pentru
Viitor în Societatea Comunicării”>>, știind că în universitatea dumneavoastră a fost instalată și utilizată platforma liberă MOODLE încă din 2005.

Vă mulţumesc,

Prof.dr. Jalobeanu Mihai Stanislav

Link către aceasta

De la: Departament Relatii Publice
Universitatea Transilvania din Brașov

 Buna ziua!
Referitor la solicitarea de informatii publice primite pe adresa de mail a
institutiei semnata de prof.Jalobeanu Mihai Stanislav si administrata de
platforma Nu Va Suparati, va aducem la cunostinta faptul ca potrivit
procedurii de solicitare si comunicare a informatiilor de interes public
aflate pe pagina Univeristatii, link
http://www.unitbv.ro/InfoPub/InformatiiP..., raportat la
dispozitiile art.6 alin.3 Legea nr.544/2001, solicitarea de informatii
publice primite in format electronic nu respecta conditiile legale,
necuprinzand toate informatiile prevazute de art.6 alin.3 Legea
nr.544/2001.
Precizam ca  prezentul raspuns nu este un refuz de a raspunde intrebarii
privind platforma folosita de Universitate, ci prin prezenta semnalam
faptul ca potrivit legii 544/2001 petitionarul trebuie sa adreseze cererea
de informatii publice in forma prevazuta de lege si de procedura
Universitatii. De asemenea, invederam faptul ca raspunsul poate fi
comunicat si electronic catre petitionar, sens in care solicitam
comunicarea adresei petitionarului de raspuns, fiind exclusa trimiterea
raspunsului catre o platforma cu publicare pe Internet. 
Ce doreste sa faca petitionarul cu raspunsul primit de la Universitatea
Transilvania din Brasov decide personal.
Asigurandu-l pe dl.prof.  Jalobeanu Mihai Stanislav ca va primi raspunsul
privind informatiile solicitate dupa ce va respecta procedura si
prevederile legale, asteptam depunerea cererii in formatul legal. 
 

Responsabili:

Prof Liliana Rogozea, MD PhD
Transilvania University of Brasov
Vice-rector of Public Relations and Promotion of University Image

Jr. Laura Manea

Contact:

Tel. 0268-413000, int. 123 / 120, 0268-410564; Fax 0268-410564;
E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,101,112,45,114,101,108,97,116,105,105,46,112,117,98,108,105,99,101,64,117,110,105,116,98,118,46,114,111)+'?')

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Universitatea Transilvania din Brașov :