Cerere informații legate de licitaţia demarată de Primăria Tîrgu Mureș pentru tăbliţe indicatoare cu denumire de stradă

Barabás Miklós a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Targu Mures

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Targu Mures ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Barabás Miklós

Către Primaria Targu Mures,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

A. Doresc informații legate de licitaţia demarată de Primăria Tîrgu Mureș pentru achiziţionarea serviciilor de confecţionare şi montare de tăbliţe pentru inscripţionare străzi, denumiri de localităţi, tăbliţe avertizoare, tăbliţe cu numere de imobile şi alte tipuri de panouri realizate pe diferite tipuri de suport. Valoarea estimată a licitaţiei este de 846.774 lei, fără TVA, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 7 decembrie 2015, ora 18.00.

1. 56 de tăbliţe indicatoare cu denumire de stradă, fixate de pereţii imobilelor din zona centrală (0,950 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 1 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

2. 57 de tăbliţe indicatoare cu denumire stradală, fixate pe pereţii imobilelor din zona centrală (0,780 metri x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 2 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

3. 20 de tăbliţe indicatoare montate pe clădiri monument din zona centrală (0,950 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 3 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

4. 20 de tăbliţe indicatoare montate pe clădiri monument din zona centrală (0,780 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 4 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

5. 1.000 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală (0,950 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 5 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

6. 600 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală (0,780 x 0,230 metri); – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 6 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

7. 500 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât centrală, amplasate la capăt de stradă (0,950 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 7 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

8. 400 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât centrală, amplasate la capăt de stradă (0,780 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 8 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

9. 1.000 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă bilingve, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală (0,950 x 0,230 metri) – întrebări de interes public:
a. Pe indicatoare cum va apărea formatul bilingv?
b. Vor fi două denumiri pe un indicator?
c. Vor fi două indicatoare cu două denumiri, una în limba română și una în limba maghiară?

10. 615 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă bilingve, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală (0,780 x 0,230 metri) – întrebări de interes public:
a. Pe indicatoare cum va apărea formatul bilingv?
b. Vor fi două denumiri pe un indicator?
c. Vor fi două indicatoare cu două denumiri, una în limba română și una în limba maghiară?

11. 50 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă bilingve, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală, amplasate la capăt de stradă (0,950 x 0,230 metri) – întrebări de interes public:
a. Pe indicatoare cum va apărea formatul bilingv?
b. Vor fi două denumiri pe un indicator?
c. Vor fi două indicatoare cu două denumiri, una în limba română și una în limba maghiară?

12. 50 de tăbliţe indicatoare cu denumiri de stradă bilingve, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală, amplasate la capăt de stradă (0,780 x 0,230 metri) – întrebări de interes public:
a. Pe indicatoare cum va apărea formatul bilingv?
b. Vor fi două denumiri pe un indicator?
c. Vor fi două indicatoare cu două denumiri, una în limba română și una în limba maghiară?

13. 1.500 de tăbliţe indicatoare cu număr de bloc locuinţe, fixate pe pereţii imobilelor din altă zonă decât cea centrală (0,300 x 0,200 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 11 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

14. 1.200 de tăbliţe indicatoare cu număr şi cod poştal blocuri locuinţe, fixate pe pereţii imobilelor din alte zone decât cea centrală (0,300 x 0,200 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 12 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

15. 60 de tăbliţe de orientare cu nume de străzi, fixate pe stâlpi (0,950 x 0,240 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 13 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

16. 60 de tăbliţe de orientare cu nume de străzi, fixate pe stâlpi (0,780 x 0,230 metri) – întrebare de interes public: INDICATOARELE DE LA PUNCTUL 14 VOR FI AMPLASATE ÎN FORMAT BILINGV : ROMÂNĂ și MAGHIARĂ? (cu exceptia denumirilor stradale care poartă nume de personalități)

B. Aș dori să- mi răspundeți la întrebarea de interes public: denumirile străzilor în limbile română- maghiară de pe tăbliţele indicatoare cu denumiri de stradă bilingve vor avea la bază nomenclatorul stradal din anexa Hotărârii de Consiliu nr. 371 din 25 octombrie 2007?

C. Aș dori să- mi răspundeți la întrebarea de interes public: care sunt atribuțiile Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană în legătură cu tăblițele indicatoare stradale bilingve și în legătură cu licitația primăriei pentru achiziţionarea serviciilor de confecţionare şi montare de tăbliţe pentru inscripţionare străzi, denumiri de localităţi, tăbliţe avertizoare, tăbliţe cu numere de imobile şi alte tipuri de panouri realizate pe diferite tipuri de suport (pe baza Hotărârii de Consiliu nr. 150 din 28 mai 2015)?

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Barabás Miklós

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Targu Mures :