contract PMB/RADET - ELCEN

Elena Calistru a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Bucuresti

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Bucuresti ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Elena Calistru

Către Primaria Bucuresti,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Care este cuantumul datoriilor Primăriei Municipiului Bucureşti
şi RADET către ELCEN?
2. Care sunt condiţiile contractuale de furnizare în cadrul
contractului încheiat între PMB/ RADET şi ELCEN (preţ, cantităţi,
termene de plată, condiţii de întrerupere a furnizării şi/ sau de
reducere a cantităţilor furnizate, standarde de calitate în
furnizare)? Vă rugăm să ne transmiteţi şi copie după contract.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Elena Calistru

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Bucuresti :