Copie a documentelor oficiale in format electronic ale raspunsului Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

Dr. Nisioiu Codrin-Florentin a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Bucuresti

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Bucuresti ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Dr. Nisioiu Codrin-Florentin

Către Primaria Bucuresti,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale in format electronic care conţin următoarele informaţii:

- Raspunsul Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General la adresa inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr. 1300222/21.01.2015 si la Directia Asistenta Tehnica si Juridica cu nr. 198-40L/22.01.2015.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Grupul de Initiativa Callatis-Drumul Taberei
Dr. Nisioiu Codrin-Florentin
www: http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro/

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Bucuresti :