Cost personal ANCOM

Lucian Hornea a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Lucian Hornea

Către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc o copie in format electronic sau linkul catre site-ul care contine grila de salarizale a personalului ANCOM, conform organigramei, impreuna cu beneficile aferente.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,
Lucian Hornea

Link către aceasta

De la: relatii_cu_publicul
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Stimate domnule Lucian Hornea,
 
Adresa Dvs. a fost înregistrată în Registrul pentru înregistrarea
solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes
public cu nr. SIP/S/2/23.01.2018 ^ ^[^[1] Înregistrată la sediul central
al ANCOM, în Registrul de întrări/ieșiri cu nr. SC-2339/23.01.2018.^1] .
 
Cu stimă,
Serviciul Informare şi Petiţii
Direcția Relații Publice
____________________________________
Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, 030925, Bucureşti
[1]www.ancom.org.ro 
[2]www.portabilitate.ro
[3]www.veritel.ro
[4]www.netograf.ro  
 
 
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.ancom.org.ro/
2. http://www.portabilitate.ro/
3. http://www.veritel.ro/
4. http://www.netograf.ro/

Link către aceasta

De la: relatii_cu_publicul
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii


Attachment Raspuns ANCOM Lucian Hornea.pdf
387K Download View as HTML


Stimate domnule Lucian Hornea,

 

Atașat regăsiți răspunsul ANCOM la adresa nr. SIP/S/2/23.01.2018 ^ [1][1].

 

Cu stimă,

 

Serviciul Informare şi Petiţii
Direcția Relații Publice
____________________________________
Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, 030925, Bucureşti

[2]www.ancom.org.ro 

[3]www.portabilitate.ro

[4]www.veritel.ro

[5]www.netograf.ro  

 

 

 

 

------------------------

[6][1] Înregistrată la sediul central al ANCOM, în Registrul de
întrări/ieșiri cu nr. SC-2339/23.01.2018.

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20180130-4752-1dl0w3v#_ftn1
2. http://www.ancom.org.ro/
3. http://www.portabilitate.ro/
4. http://www.veritel.ro/
5. http://www.netograf.ro/
6. file:///tmp/foiextract20180130-4752-1dl0w3v#_ftnref1

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii :