Datele privind infracțiunile înregistrate în Cluj-Napoca în anul 2017

Nicolae Urs a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Afacerilor Interne

Solicitarea a fost parţial reuşită.

De la: Nicolae Urs

Către Ministerul Afacerilor Interne,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

- date despre infracțiunile comise pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca în anul 2017 (tip de infracțiune, loc, dată și oră, număr de persoane implicate, rezoluție).

Aș dori aceste date într-un format deschis (deci nu pdf, de pildă). Menționez de la început că sunt conștient că datele trebuie să fie anonimizate.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,
dr. Nicolae Urs
Prodecan, FSPAC, UBB, Cluj-Napoca

Link către aceasta

Ministerul Afacerilor Interne


Attachment IPJ Cluj raspuns Nicolae Urs solicitare nr.743070.PDF.pdf
302K Download View as HTML


Responsabil Legea 544/2001,
     Subcomisar de poliţie
    Carmen Barbu-Lenghel

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Afacerilor Interne :