Descrierea fiecărui proiect aprobat în cadrul sesiunii de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României

Alis Socea a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Culturii

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Ministerul Culturii ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Alis Socea

Către Ministerul Culturii,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

-descrierea fiecărui proiect trimis de entitățile persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, ce a fost aprobat în cadrul sesiunii de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României.
Solicit ca descrierea fiecărui proiect să conțină toate informațiile care sunt cerute și în cererea de finanțare, respectiv: prezentarea solicitantului, descrierea manifestării/acțiunii/proiectului, partenerul/partenerii solicitantului care participă la proiect și bugetul.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Alis-Laura Socea

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Culturii :