detalii privitoare la sesiunea de selectie a proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale – 2017

Irina Borozan a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Culturii

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Irina Borozan

Către Ministerul Culturii,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

Referitor la anuntul cu privire la Sesiunea de selectie a proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale – 2017 ( http://www.cultura.ro/anunt-public ), vă solicit documentele din care reies următoarele informații:
- Metodologia de selecție a aplicațiilor transmise;
- Criteriile de eligibilitate ale solicitantilor;
- Componența comisiei de selecție a aplicațiilor ;
- Bugetul maxim alocat pentru fiecare dintre proiectele selectate;
- Formatul solicitat pentru cererea de proiecte (template cerere de finanțare);
- Metodologia de contestare a deciziilor luate de comisia de selecție;
- Care este calendarul de plăți, având în vedere că Ministerul dorește implemnetarea activităților pe 15 ianuarie 2017 ( într-o săptămână).

Doresc să primesc informațiile în format electronic.

Vă mulţumesc,

Irina Borozan

Link către aceasta

De la: Irina Borozan

Către Ministerul Culturii,

Am observat ca intre timp au aparut pe site (http://www.cultura.ro/anunt-public) documentele solicitate.

Vă mulţumesc,

Irina Borozan

Link către aceasta

De la: Comunicare MC
Ministerul Culturii


Attachment attachment.png
26K Download

Attachment attachment.png
5K Download


 

Nr. 203/10.01.2017

 

 

 

 

Către: Irina Borozan

            [FOI #427 email]

Ref: solicitare de informații de interes public cu privire la „Ziua
Culturii Naționale”

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă,

În urma solicitării dumneavoastră formulată în baza Legii nr. 544/2001,
înregistrată la Biroul Comunicare și Dialog Social – Ministerul Culturii
și Identității Naționale cu numărul 203/09.01.2017 , vă comunicăm
următoarele:

 

„Ziua Culturii Naționale” reprezintă un eveniment important, ce nu poate
fi ignorat sau tratat cu indiferență. Astfel, în data de 6 ianuarie 2017,
la aproximativ 36 de ore de la învestirea Guvernului și având la
dispoziție un timp foarte scurt, s-a hotărât alocarea sumei de 200 000 de
lei pentru finanțarea unor proiecte dedicate acestui eveniment. S-a ajuns
în această situație deoarece, la momentul preluării mandatului, noua
conducere a Ministerului Culturii și Identității Naționale a constatat
lipsa oricăror proiecte sau evenimente prin care să fie celebrată „Ziua
Culturii Naționale”.

 

Decizia publicării anunțului, fără alte detalii cu privire la criteriile
de eligibilitate și selecție a proiectelor, a fost luată pentru ca cei
interesați să aibă mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea unor
astfel de proiecte, urmând ca restul detaliilor să fie publicate luni, 9
ianuarie 2017 și, de asemenea, în această perioadă (6-9 ianuarie 2017) să
fie realizate normele de eligibilitate și selecție a proiectelor. O altă
variantă luată în calcul a fost publicarea anunțului complet luni, 9
ianuarie 2017, ceea ce ar fi însemnat ca cei interesați de o astfel de
finanțare să aibă la dispoziție doar 2 zile pentru a depune proiectele, o
sarcină imposibilă. În acest context, cele aproape trei zile în plus,
respectiv vineri, sâmbătă și duminică, pot fi decisive în vederea
conturării unor proiecte de către operatorii culturali, iar luni, 9
ianuarie 2017, celor interesați să li se comunice criteriile necesare a fi
îndeplinite, și să se adapteze proiectele în funcție de acestea. 

 

De asemenea, facem precizarea că „Ziua Culturii Naționale” a fost
instituită prin Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie
„Ziua Culturii Naţionale”, care prevede, la art. 2 alin (1), faptul că
„Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină material
şi financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni
social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile”. Finanțarea
proiectelor dedicate „Zilei Culturii Naționale” se face în baza acestei
legi, iar proiectele ar fi putut fi depuse oricând în cursul anului 2016,
criteriile de selecție pentru anul 2017 fiind necesare la evaluarea
proiectelor.

 

Întregul proces prin care vor fi selectate și finanțate proiectele
dedicate „Zilei Culturii Naționale” va fi unul corect și transparent. 

 

Normele metodologice privind finanţarea nerambursabilă a proiectelor
culturale organizate cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, în care sunt
prevăzute criteriile de eligibilitate, selecție, și condițiile pe care
proiectele, dar și operatorii culturali care aplică, trebuie să le
îndeplinească, precum și celelalte documente solicitate, pot fi găsite
accesând următoarea adresă:  [1]http://www.cultura.ro/anunt-public.

 

Cu deosebită considerație,

Cristian Pelivan

Consilier asistent – Biroul Comunicare și Dialog Social

References

Visible links
1. http://www.cultura.ro/anunt-public

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Culturii :