Documente de politici publice cu privire la accesul deschis

Valentina a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Educatiei Nationale

Solicitarea aşteapă clarificare. Dacă tu ești Valentina, te rugăm autentificare a transmite o intervenție.

De la: Valentina

Către Ministerul Educației Naționale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc o copie a tuturor documentelor de politici publice din România cu privire la accesul deschis.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, exclusiv în format electronic, preferabil în format Word (.doc), ca reply la această adresă de e-mail.

Răspunsul dumneavoastră la această solicitare este cu atât mai important cu cât între 21 și 27 octombrie are loc a VI-a ediție a Săptămânii Accesului Deschis, un eveniment internațional ce promovează accesul gratuit, imediat, on-line la rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate. Mai multe informații găsiți pe www.openaccessweek.org.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

Valentina Pavel

Link către aceasta

De la: Ministerul Educatiei
Ministerul Educatiei Nationale

În atenţia doamnei Valentina PAVEL

Platforma NU VĂ SUPĂRAŢI

Stimată doamnă,

Referitor la solicitarea dumneavoastră de acces la informaţie - Documente de politici publice cu privire la accesul deschis, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Educaţiei Naţionale desfăşoară o serie de politici publice în domeniul educaţional. MEN nu deţine, din păcate, o copie a tuturor documentelor de politici publice din România.

La nivelul MEN s-au întreprins o serie de acţiuni pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.

Pe parcursul anului 2012, MEN a colaborat cu Secretariatul General al Guvernului şi cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie în scopul îndeplinirii setului de măsuri din prima etapă a Planului de acţiune - Anul 2012 - Provocarea nr. 1: Asumarea responsabilităţii.

Începând cu anul 2013, provocarea nr. 2 a fost standardizarea procedurilor, mai exact uniformizarea formatului de publicare a datelor deschise astfel încât să fie procesabile prin soluţiile tehnice cel mai des utilizate de public. În acest sens, MEN a creat pe pagina sa de internet, o categorie ce vizează DATELE DESCHISE (http://edu.ro/index.php/articles/c1022/). La această categorie sunt postate atât documentele de interes public conform Legii nr. 544/2001, cât şi documente referitoare la învăţământul preuniversitar, universitar şi activitatea de cercetare.
În ceea ce priveşte documentele de politici publice, acestea se regăsesc pe site-ul MEN www.edu.ro la secţiunea alocată fiecărei direcţii, respectiv preuniversitar/universitar. Printre politicile publice desfăşurate la nivelul MEN, amintim:
1. Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă: http://edu.ro/index.php/resurse/c838/
2. Educaţia timpurie: http://edu.ro/index.php/articles/c512/
________________________________
BIROUL DE PRESĂ
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176
telefon: +40 (21) 315.04.21
fax: +40 (21) 317.24.90
[Ministerul Educatiei Nationale email solicitare]
www.edu.ro

________________________________________
From: Valentina [[FOI #207 email]]
Sent: Friday, October 25, 2013 11:20 AM
To: Ministerul Educatiei
Subject: Solicitare de acces la informație - Documente de politici publice cu privire la accesul deschis

Către Ministerul Educației Naționale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, doresc să primesc o copie a tuturor documentelor de
politici publice din România cu privire la accesul deschis.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, exclusiv în
format electronic, preferabil în format Word (.doc), ca reply la
această adresă de e-mail.

Răspunsul dumneavoastră la această solicitare este cu atât mai
important cu cât între 21 și 27 octombrie are loc a VI-a ediție a
Săptămânii Accesului Deschis, un eveniment internațional ce
promovează accesul gratuit, imediat, on-line la rezultatele
cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza
aceste rezultate. Mai multe informații găsiți pe
www.openaccessweek.org.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

Valentina Pavel

-------------------------------------------------------------------

Aceasta este o solicitare de acces la informații trimisă automat de
pe platforma Nu Va Suparati.

Atenție: Acest mesaj şi orice răspuns pe care îl primiţi va fi
publicat pe Internet. Politicile noastre privind
confidenţialitatea:
http://nuvasuparati.info/help/officers

Dacă găsiti acest serviciu util ca responsabil în cadrul
instituției pe Legea 544/2001, vă rugăm să solicitaţi
departamentului IT să creeze un link, de la sectiunea web pentru
informaţii publice a site-ului instituției/organizaţiei, către noi.

-------------------------------------------------------------------

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Educatiei Nationale :