Două HCL Tîrgu Mureş din 30 iulie 2015, precum şi minuta şedinţei CL

Barabás Miklós a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Targu Mures

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Targu Mures ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Barabás Miklós

Către Primaria Targu Mures,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. HCL din 30 iulie 2015 privind clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional “Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”
.

2. HCL din 30 iulie 2015 privind aprobarea amplasării monumentului eroului paşoptist – autohton Constantin Romanu Vivu.

3. De asemenea doresc să- mi trimiteţi minuta şedinţei consiliului local din data de 30 iulie 2015.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Barabás Miklós
str Negoiului 2B/ 10
Tîrgu Mureş
jud. Mureş

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Targu Mures :