Follow-up solicitări trimise ISPurilor pe legea 196/2003

Matei-Eugen Vasile a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Matei-Eugen Vasile

Către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prin grija compartimentului de informare și relații publice:

Nu vă supărați,

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în completarea cererii precedente (solicitare informații nr.SC-14807/31.05.2017), doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conțin următoarele informații:

1. Lista site-urilor în privința cărora au fost trimise cereri de blocare/ștergere către furnizorii de servicii de acces la Internet (ISP) bazate pe prevederile Legii 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, inclusiv detalii dacă a fost cerută blocarea paginii ca furnizor de acces la Internet sau ștergerea paginii găzduite.

2. Lista cu rezultatele solicitărilor trimise către furnizorii de servicii Internet (ISP) privind blocarea de site-uri care nu ar respecta prevederile Legii 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (site, rezultat, ISP, data trimitere, data rezultat).

Aș dori să primesc aceste informații exclusiv pe suport electronic, ca un răspuns la acest mesaj prin interfața NuVaSuparati.info sau, în caz contrar, pe adresa matei.vasile at apti dot ro.

Vă mulţumesc,
Matei-Eugen Vasile

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii :