Fundament OMECTS 4247/2010

Alexandru Bajdechi a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Educatiei Nationale

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Ministerul Educatiei Nationale ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Alexandru Bajdechi

Către Ministerul Educatiei Nationale,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

1. Actele emise de ministerul educației în fundamentarea adoptării ordinului de ministru 4247/2010. (avize, expuneri de motive etc.)
2. Actele emise de Consiliul Național al Elevilor în vederea adoptării OMECTS 4247/2010. (hotărâri, decizii, proces-verbal adunare generala)
3. Este adevărat că Regulamentul Consiliul Național al Elevilor anexa la OMECTS 4247/2010 nu a fost votat de către întreaga Adunare Generală astfel acesta poate avea o validitate îndoielnică ?
4. CNE nefiind o structură din organigrama MEN, cum poate fi reglementată prin ordin de ministru ? Ce competență are MEN în acest caz ?

Solicit răspunsul în termenul legal de 10 zile pe adresa de e-mail specificată mai jos.

Vă mulţumesc,

Alexandru Bajdechi
[email address]

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Educatiei Nationale :