Hotarari CSM

Paul Chioveanu a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Consiliul Superior al Magistraturii

Solicitarea a fost reuşită.

De la: Paul Chioveanu

Către Consiliul Superior al Magistraturii,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie, în format electronic, a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

- Hotărârile secției pentru judecători privind abaterea disciplinarea / sancțiunea -excluderea din magistratură, din ultimii 5 ani calendaristici (plus lunile ianuarie-februarie 2017).

Menționez faptul că am verificat site-ul CSM, rubrica hotărâri și nu am reușit să identific cazurile cu sancțiunea de mai sus.

Vă mulţumesc,

Paul Chioveanu

Link către aceasta

De la: Presa
Consiliul Superior al Magistraturii


Attachment attachment.gif
0K Download

Attachment 4581.pdf
86K Download View as HTML


˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei
justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)
BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA
     
       

 

 

            Stimate domnule Paul Chioveanu,

 

            În urma solicitării dumneavoastră înregistrată la Consiliul
Superior al Magistraturii sub nr. 1/4581 din data de 23.02.2017, prin
care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, solicitaţi informaţii, vă comunicăm următoarele:

 

Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al
Magistraturii a pronunțat în cursul anului 2012 următoarele hotărâri prin
care a dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea din
magistratură:

-          Hotărârea nr. 10J/04.07.2012, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 28/28.01.2013 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 13J/14.11.2012, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 119/11.03.2013 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 14J/14.11.2012, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 171/08.04.2013 a ÎCCJ.

           Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului
Superior al Magistraturii a pronunțat în cursul anului 2013 următoarele
hotărâri prin care a dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea
din magistratură:

-          Hotărârea nr. 12J/19.06.2013, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 66/05.05.2013 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 14J/18.09.2013, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 25/25.02.2014 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 17J/25.11.2013, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 132/10.11.2014 a ÎCCJ.

          Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului
Superior al Magistraturii nu a pronunțat în cursul anului 2014 hotărâri
prin care să se fi dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea
din magistratură.

          Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului
Superior al Magistraturii a pronunțat în cursul anului 2015 următoarele
hotărâri prin care a dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea
din magistratură:

-          Hotărârea nr. 3J/18.02.2015, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 165/26.10.2015 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 14J/09.09.2015, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 241/04.07.2016 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 22J/30.09.2015 – nu este definitivă.

-          Hotărârea nr. 29J/28.10.2015, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 187/30.05.2016 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 32J/11.11.2015, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 244/04.07.2016 a ÎCCJ.

-          Hotărârea nr. 35J/11.11.2015, irevocabilă prin decizia civilă
nr. 324/22.11.2016 a ÎCCJ.

           Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului
Superior al Magistraturii a pronunțat în cursul anului 2016 următoarele
hotărâri prin care a dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea
din magistratură:

-          Hotărârea nr. 7J/18.05.2016 – nu este definitivă.

-          Hotărârea nr. 10J/25.05.2016 – nu este definitivă.

-          Hotărârea nr. 23J/31.10.2016 – nu este definitivă.

-          Hotărârea nr. 26J/23.11.2016 – nu este definitivă.

            Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului
Superior al Magistraturii a pronunțat în cursul anului 2017 următoarele
hotărâri prin care a dispus sancțiunea disciplinară constând în excluderea
din magistratură:

-          Hotărârea nr. 1J/8.02.2017 – în curs de redactare.

             Menționăm că toate hotărârile anterior indicate (inclusiv
modalitatea prin care acestea au rămas definitive/irevocabile) sunt
publicate, în formă anonimizată, pe pagina web a Consiliului Superior al
Magistraturii, [1]www.csm1909.ro, la rublica Hotărâri ale CSM – tip Secţie
judecători - materie disciplinară.

Cu stimă,                                            

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

Biroul de Informare Publică si Relaţii cu Mass Media

Consiliul Superior al Magistraturii

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6

Tel.      0213116902 int. 2026

Fax.     0213116936

E-mail: [2][CSM email solicitare]

Web: [3]www.csm1909.ro

 

References

Visible links
1. http://www.csm1909.ro/
2. blocked::mailto:[CSM email solicitare]
mailto:[CSM email solicitare]
3. blocked::http://www.csm1909.ro/
http://www.csm1909.ro/

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Consiliul Superior al Magistraturii :