Informaţii de caracter public, Direcţia Şcoli Primăria Tîrgu Mureş

Miscarea Angajament Civic a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Targu Mures

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Targu Mures ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Miscarea Angajament Civic

Către Primaria Targu Mures,
Direcţia Şcoli
Director adjunct Ing. Horatiu Lobont

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Direcţia şcoli Tîrgu Mureş este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 222 din 29 iunie 2010 şi face parte din Aparatul de specialitate al Primarului, ca urmare prevederile Legii 215 din 2001 sunt aplicabile in intreaga retea scolara. Dat fiind faptul că 45% din totalul populaţiei oraşului est de etnie maghiară , prevederile Legii 215 din 2001 legate de folosirea limbei materne al cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie aplicate în întreaga reţea şcolară din Tg. Mureş,

Pentru a menţine in reţeaua şcolară din Tg. Mureş un climat armonios, care se bazează pe toleranţă şi respect reciproc cerem conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc răspuns care conţine următoarele informaţii:

1. Modul de aplicare al Articolului 19 din Legea 215/2001 în reteaua scolară din Tîrgu Mureş : "In unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrateasigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. "

2. Modul de aplicare al ART. 76 punctul 2, din Legea 215 din 2001:

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă.

3.) Moduil de aplicarea al Art. 76, punctul 4 din legea 215/2001 de către Direcţia Şcoli. Afişarea, inscripţionarea informaţiilor de caracter public în format bilingv, în limba română, respectiv limba maghiară, din incinta şcolilor este responsabilitatea Direcţiei Şcoli, conform Art 76 punctul 4 din Legea 215/ 2001. citat: " Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2). " Dat fiind faptul că inscripţionările din incinta şcolilor sunt informaţii de interes public În momentul prezent inscripţionarea din incinta şcolilor din Tîrgu Mureş este în limba română,. ceea ce este considerat ilegalitate conform Art. 76, punctul 4, din Legea 215 din 2001. Important de menţionat că în incinta Primăriei Tîrgu Mureş se găsesc afişaje şi inscripţionări în format bilingv, în limba română şi maghiară, totodată în reţeaua şcolară nu se aplică acelaşi format.

Vă mulţumesc,

Miscarea Angajament Civic

Link către aceasta

De la: Miscarea Angajament Civic

Către Primaria Targu Mures,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:
Asociaţia Mişcarea Angajament a trimis o solicitare la care am primit un răspuns cu numărul 40426 din 21 iulie 2015. În adresa redactată de către Domnul Lobonţ nu am primit nici o informaţie solicitată, mai mult de atât furnizarea informaţiilor cu caracter public au fost refuzate cum că acestea „exced prevederile legale”din Legea 544/2011i.
Prevederile legale invocate în adresa Primăriei sunt de fapt obligaţiile unei autorităţi publice şi se referă la informaţiile care aceste autorităţi trebuie să le comunice DIN OFICIU.
Persoana care a redactat adresa cu numărul 40426 din 21 iulie 2015 pe lângă faptul că a refuzat furnizarea informaţiilor de caracter public invocă şi interpretează greşit Legea 544/2001. Este inportant de menţionat că Informaţiile solicitate de către Asociaţia noastră sunt de interes public, dat fiind ca orice informaţie care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ce utilizeaza sau administreaza resurse finaciare publice, se consideră informaţie de caracter public.
Ca urmare vă trimitem din nou solicitarea informaţiilor de caracter public subliniând faptul că nu suntem interesaţi de interpretări greşite ale Legii 544/2011, mai mult nu vrem să primim informaţii referitoare la “eventualele inscripţionări realizate de terţi” , subiectul solicitării find modul de aplicare de către Direcţia Şcoli al prevederilor Legii 215/2001 în reţeaua şcolară din Tg. Mureş.
Direcţia şcoli Tîrgu Mureş este înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 222 din 29 iunie 2010
şi face parte din Aparatul de specialitate al Primarului, ca urmare
prevederile Legii 215 din 2001 sunt aplicabile in intreaga retea
scolara. Dat fiind faptul că 45% din totalul populaţiei oraşului
est de etnie maghiară , prevederile Legii 215 din 2001 legate de
folosirea limbei materne al cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale trebuie aplicate în întreaga reţea şcolară din Tg. Mureş,

Pentru a menţine in reţeaua şcolară din Tg. Mureş un climat
armonios, care se bazează pe toleranţă şi respect reciproc cerem
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, doresc să primesc răspuns care conţine următoarele
informaţii:

1. Modul de aplicare al Articolului 19 din Legea 215/2001 în
reteaua scolară din Tîrgu Mureş : "In unităţile
administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând
minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale,
instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi
serviciile publice deconcentrateasigură folosirea, în raporturile
cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile
Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale
la care România este parte. "

2. Modul de aplicare al ART. 76 punctul 2, din Legea 215 din 2001:

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii
aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile
administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi
organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa,
oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul
atât în limba română, cât şi în limba maternă.

3.) Moduil de aplicarea al Art. 76, punctul 4 din legea 215/2001 de
către Direcţia Şcoli. Afişarea, inscripţionarea informaţiilor de
caracter public în format bilingv, în limba română, respectiv limba
maghiară, din incinta şcolilor este responsabilitatea Direcţiei
Şcoli, conform Art 76 punctul 4 din Legea 215/ 2001. citat: "
Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura
inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice
de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes
public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii
respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2). " Dat fiind
faptul că inscripţionările din incinta şcolilor sunt informaţii de
interes public În momentul prezent inscripţionarea din incinta
şcolilor din Tîrgu Mureş este în limba română,. ceea ce este
considerat ilegalitate conform Art. 76, punctul 4, din Legea 215
din 2001. Important de menţionat că în incinta Primăriei Tîrgu
Mureş se găsesc afişaje şi inscripţionări în format bilingv, în
limba română şi maghiară, totodată în reţeaua şcolară nu se aplică
acelaşi format.

Suntem dispusi să plătimc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate
Vă mulţumesc,

Miscarea Angajament Civic
540430 Tîrgu Mureş
Strada Deva nr. 3

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Targu Mures :