Informații despre întreprinderile publice

Adrian Moldovanu a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu a avut informaţia solicitată.

De la: Adrian Moldovanu

Către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii despre întreprinderile publice aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:

1. Informații cu privire la criteriile de nominalizare ale membrilor Adunării Generale a Acționarilor în cadrul întreprinderilor publice din subordine.
2. Dacă există un criteriu de competență sau experiență similară pentru membrii Adunării Generale a Acționarilor în cadrul întreprinderilor publice.
3. Publicarea rapoartelor de îndeplinire a obiectivelor asumate de directorii întreprinderilor publice pentru ultimii 2 ani.
4. Dacă în ultimii 2 ani a existat vreo situație în care s-a constatat neîndepliniriea “criteriilor de performanță, obiectivelor cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri și creşterea productivităţii muncii” de către administratorii regiilor autonome, așa cum prevăd art. 12, art. 21 și art. 17 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care au existat, solicităm publicarea măsurilor disciplinare dispuse.
5. Dacă există situații în ultimii 2 ani în care administratorii au “răspuns pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor, sau dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de predecesorii lor imediati, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare”, așa cum prevede art. 16 al. 2 si 3 din OUG 109/2011.
6. Publicarea măsurilor de sancționare din ultimii 2 ani (dacă au existat) privind nerespectarea obligațiilor legale stipulate în art. 56 din OUG 109/2011 care prevede “Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice”. Menționăm că în proporție covârșitoare întreprinderile publice nu afișează pe pagina de internet aceste rapoarte, iar conform art. 59 din aceeasi Ordonanta, nerespectarea art. 56 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
7. Publicarea măsurilor de sancționare din ultimii 2 ani (dacă au existat) privind nerespectarea obligațiilor legale stipulate în art. Art. 39 al. 2 din OUG 109/2011 : “Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere”. Această informație lipsește de asemenea de pe pagina de internet a majorității întreprinderilor publice, iar conform art. 59 din aceeași Ordonanță, nerespectarea art. 39 al. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Doresc să primesc informațiile în format electronic.

Vă mulţumesc,

Adrian Moldovanu

Link către aceasta

De la: Info MDRT

Buna ziua,

Referitor la solicitarea dumneavoastra transmisa la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si inregistrata cu numarul 96627/27.11.2013, va aducem la cunostinta ca informatiile solicitate nu au putut fi transmise in termen de 10 zile, urmand a va fi furnizate in maxim 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii dumneavoastra la MDRAP.

Punctul de Informare
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Directia Comunicare
tel: 0372 111 409
e-mail: [Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice email solicitare]

arată secţiunile citate

Link către aceasta

De la: Info MDRT


Attachment R.Moldovanu 96627 13.01.2014 p.1 001.jpg
323K Download

Attachment R.Moldovanu 96627 13.01.2014 p.2 001.jpg
245K Download

Attachment Bitdefender.txt
0K Download View as HTML


Buna ziua,

Va transmitem atasat raspunsul la solicitarea dumneavoastra.

Punctul de Informare
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Directia Comunicare
tel: 0372 111 409
e-mail: [Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice email solicitare]

arată secţiunile citate

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice :