Informatii legate de Hotararea CL privind aprobarea amplasării plăcilor informative în municipiul Tîrgu-Mureş privind denumirea tradițională a unor străzi şi pieţe

Miscarea Angajament Civic a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Targu Mures

Termenul de răspuns la această solicitare este mult depășit, dincolo de termenul legal. Conform legii, indiferent de circumstanţe, Primaria Targu Mures ar fi trebuit să-ți răspundă până acum. (detalii). Poţi face plângere către cerând o verificare internă.

De la: Miscarea Angajament Civic

Către Primaria Targu Mures,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:
- avizele comisiilor de specialitate legate de Hotararea Consiliului Local din 28 mai 2015 privind aprobarea amplasării plăcilor informative în municipiul Tîrgu-Mureş privind denumirea tradițională a unor străzi şi pieţe;
- raportul comisiilor de specialitate intocmite legate de Hotararea Consiliului Local din 28 2015 privind aprobarea amplasării plăcilor informative în
municipiul Tîrgu-Mureş privind denumirea tradițională a unor străzi şi pieţe'
- Raportul comisei infiintate pentru analiza şi stabilirea denumirilor tradiţionale a unor străzi şi pieţe, care nu se regăsesc în lista din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere pentru documentele solicitate (dacă solicitaţi copii imprimate pe suport fizic, de hârtie, de exemplu--în acest caz, nu uitaţi să completaţi adresa de corespondenţă sub semnatură).

Vă mulţumesc,

Miscarea Angajament Civic

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Targu Mures :